Моя земля - моє Полісся Живи у ритмі Полісся!

замовити дзвінок

У МІСЬКРАДІ ОБГОВОРИЛИ ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТ І ПРОБЛЕМУ САМОГОНОВАРІННЯ

09 жовтня 2021 0

Депутат міськради запропонував забов'язати старост сприяти створенню робочих місць, контролювати надходження коштів із акцизного податку на території старостинського округу, виявляти та не допускати фактів самогоноваріння.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗУХВАЛІСТЬ МЕРА ШОКУВАЛА МІСЦЕВУ ГРОМАДСЬКІСТЬДепутат Дубровицької міської ради Андрій Кулик запропонував наділити старост більшими повноваження на території старостинських округів Дубровицької ТГ. Під час чергової чотирнадцятої сесії міcькради Андрій Євтухович вніс дивну пропозицію з доповненнями до проєкту рішення «Про утворення старостинських округів Дубровицької міської ради та затвердження Положення про старосту», в якому депутати, своїм рішенням, мали утворити сім старостинських округів на території Дубровицької міської ради.

Забов'язати старост сприяти створенню робочих місць та забезпеченню наявних робочих місць, організувати контроль за надходженням акцизного збору з боку торгової точки, виявляти та не допускати фактів самогоноваріння з метою продажу алкоголю, виявляти та своєчасно повідомляти міського голову про факти несанкціонового функціонування підпільних АЗС. – запропонував депутат Андрій Кулик.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДЕПУТАТ АНДРІЙ КУЛИК ЗАПРОПОНУВАВ ЗБІЛЬШИТИ КІЛЬКІСТЬ СТАРОСТ

Ба більше, в його колеги по депутатському корпусу Миколи Петрушка взагалі, виникла "геніальна" ідея, мовляв, чи не потрІбно Вам (старостам) збільшити зарплату за "важкі" умови праці.

Звісно, що депутати не підтримали ініціативу Андрія Кулика – зміни до проекту рішення «НЕ ПРИЙНЯТО» («ЗА» – 11, «ПРОТИ» – 3, «УТРИМАЛИСЬ – 6), а пропозиція Миколи Петрушка викликала у сесійній залі тільки сміх.

Відео можете переглянути прокрутивши до кінця, або перейти за ПОСИЛАННЯМ.

Нагадуємо, що раніше депутат від ВО «Батьківщина» Андрій Кулик запропонував збільшити кількість старост на території Дубровицької територіальної громади.


Щодо самого проєкту рішення «Про утворення старостинських округів Дубровицької міської ради та затвердження Положення про старосту», то депутати міськради проголосували за утворення (узаконення) старостинських округів на території Дубровицької ТГ, а саме:

 1. Бережницький старостинський округ з центром в с. Бережниця, що складається з сіл Білаші, Підлісне, Осова – староста староста Белаш Олена Миколаївна.
 2. Берестівський старостинський округ з центром в с. Берестя, що складається з сіл Берестя, Орвяниця, Соломіївка, Кураш – староста Дашук Микола Павлович.
 3. Залузький старостинський округ з центром в с. Залужжя, що складається з сіл Залужжя, Великі Озера, Великий Черемель, Різки, Шахи, Бережки, Узлісся – староста Олексієвець Віктор Миколайович.
 4. Колківський старостинський округ з центром в с. Колки, що складається з сіл Колки, Порубка, Заслуччя, Велюнь, Загребля – староста Жакун Наталя Петрівна.
 5. Трипутнянський старостинський округ з центром в с. Трипутня, що складається з сіл Трипутня, Вільне, Грані, Залішани, Кривиця, Літвиця, Нивець, Грицьки, Працюки – староста Щур Роман Харитонович.
 6. Селецький старостинський округ з центром в с. Селець, що складається з сіл Селець, Ясинець, Лютинськ, Мочулище, Крупове, Острівці – староста Кузін Віктор Павлович.
 7. Сварицевицький старостинський округ з центром в с. Сварицевичі, що складається з сіл Сварицевичі, Зелень, Лісове, Озерськ – староста Гольц Степан Миколайович.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЕР НЕ ПІДТРИМАВ УЧНІВ КРИВИЦЬКОЇ ШКОЛИ, ЯКІ ПРОВЕЛИ МІТИНГ-ПРОТЕСТ


Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка затверджується Дубровицькою міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

Староста працює на постійній основі в апараті Дубровицької міської ради та її виконавчого комітету, а в разі обрання членом виконавчого комітету – у виконавчому комітеті Дубровицької міської ради.

Староста не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

ДОВІДКОВО! Повноваження, обов'язки та права старости:

 • уповноважений Дубровицькою міською радою діяти в інтересах жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах Дубровицької міської ради;
 • бере участь у пленарних засіданнях Дубровицької міської радита засіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу;
 • бере участь у засіданнях виконавчого комітету Дубровицької міської ради;
 • має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях Дубровицької міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;
 • сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також у поданні відповідних документів до зазначених органів;
 • надає адміністративні послуги та/або виконує окремі завдання адміністратора центру надання адміністративних послуг, пов'язаних з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг;
 • бере участь в організації виконання рішень Дубровицької міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
 • бере участь у підготовці пропозицій до проєкту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
 • вносить пропозиції до виконавчого комітету Дубровицької міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів Дубровицької міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;
 • бере участь у підготовці проєктів рішень Дубровицької міської ради, що стосуються майна Дубровицької громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
 • бере участь у здійсненні контролю за використанням об'єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;
 • бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу та інформує міського голову, виконавчі органи Дубровицької міської ради про результати такого контролю;
 • отримує від виконавчих органів Дубровицької міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;
 • сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному старостинському окрузі;
 • за рішенням Дубровицької міської ради вчиняє на території відповідного старостинського округу нотаріальні дії, передбачені Законом України «Про нотаріат»;
 • відповідає за створення та постійне оновлення реєстру дітей дошкільного, шкільного віку та учнів в межах відповідного старостинського окуругу;
 • за рішенням виконавчого комітету Дубровицької міської ради є уповноваженою особою на складання протоколів про адміністративні правопорушення;
 • здійснює завдання адміністратора на віддаленому робочому місці в межах відповідного старостинського округу по прийманню заяв та документів на усі види державних соціальних допомог, компенсацій, пільг, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та не пізніше наступного робочого дня після реєстрації заяви засобами електронного зв'язку з використанням інформаційних систем Міністерства соціальної політики України (програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада»), передає електронну справу до сектору соціального захисту населення Дубровицької міської ради та Дубровицького відділення управління праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації;
 • здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та іншими законами України.

Староста зобов'язаний:

 • додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту Дубровицької міської ради, регламенту виконавчого комітету Дубровицької міської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Дубровицькою міською радою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами;
 • брати участь у засіданнях виконавчого комітету Дубровицької міської ради міської ради (за наявності рішення Дубровицької міської ради, відповідно до якого староста входить до складу виконавчого комітету);
 • брати участь в організації та проведенні зборів жителів відповідного старостинського округу та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів жителів відповідного старостинського округу та здійснювати моніторинг їх виконання, а також звітувати про хід та результати виконання рішень зборів перед жителями відповідного старостинського округу;
 • сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішеннями Дубровицької міської ради, інших актів Дубровицької міської ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету та інших виконавчих органів Дубровицької міської ради пропозиції з цих питань;
 • вести прийом жителів відповідного старостинського округу згідно з визначеним графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;
 • вести облік та узагальнювати пропозиції жителів відповідного старостинського округу з питань їх соціально-економічного та культурного розвитку, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;
 • приймати від жителів відповідного старостинського округу заяви, адресовані Дубровицькій міській раді та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;
 • здійснювати моніторинг благоустрою території відповідного старостинського округу, вживати заходів до його підтримання в належному стані;
 • сприяти проведенню передбачених контрольних заходів на території відповідного старостинського округу (землекористування, довкілля, об'єкти житлово-комунальної інфраструктури, тощо);
 • здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного старостинського округу стану виконання встановлених рішеннями Дубровицької міської ради правил з питань благоустрою території населених пунктів Дубровицької громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях, тощо;
 • подавати пропозиції виконавчим органам Дубровицької міської ради (головним розпорядникам бюджетних коштів) до Прогнозу місцевого бюджету та Проєкту бюджету Дубровицької міської ради, проєкту Стратегії розвитку Дубровицької громади, програмних документів на середньостроковий період, в частині питань, що стосуються відповідного старостинського округу;
 • контролювати дотримання правил використання об'єктів комунальної власності Дубровицької міської ради, що розташовані на території старостинського округу;
 • сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення старостинського округу;
 • надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;
 • не допускати на території відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам Дубровицької громади та держави;
 • своєчасно надавати інформацію до відповідних переліків об'єктів комунальної власності щодо об'єктів, які розташовані на території відповідного старостинського округу;
 • не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений Дубровицькою міською радою термін, звітувати про свою роботу перед Дубровицькою міською радою, жителями відповідного старостинського округу;
 • дотримуватися правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, встановлених законодавчими актами України, іншими актами її органів;
 • виконувати поточні доручення Дубровицької міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, звітувати про їх виконання;
 • забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідного старостинського округу, забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;
 • вести діловодство, облік і звітність з передачею документів до архіву;
 • надавати фізичним та юридичним особам, які проживають/знаходяться на території відповідного старостинського округу, довідки на їх вимогу, перелік яких визначається розпорядженням Дубровицького міського голови;
 • шанобливо ставитися до жителів відповідного старостинського округу та належним чином проводити роботу з їх зверненнями до органів місцевого самоврядування;
 • здійснювати заходи із ведення господарського обліку на території відповідного старостинського округу;
 • контролювати ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних у населених пунктах Дубровицької міської ради відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016р. № 921 (додатки 1-26) та інших законодавчих актів України;
 • розробляти і погоджувати з міським головою в межах своєї компетенції плани дій з цивільного захисту та заходи щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, які є обов'язковими до виконання.

Староста має право:

 • офіційно представляти жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах Дубровицької міської ради;
 • брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Дубровицької міської ради, засіданнях її постійних комісій, на яких розглядаються питання, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;
 • на гарантований виступ на пленарних засіданнях Дубровицької міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;
 • одержувати від виконавчих органів Дубровицької міської ради та їх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території Дубровицької громади, інформацію, документи та матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу;
 • вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Дубровицької міської ради з питань, що стосуються інтересів відповідного старостинського округу. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету Дубровицької міської ради тексти заяв та звернень жителів відповідного старостинського округу з питань, що стосуються їх інтересів чи інтересів старостинського округу загалом;
 • порушувати перед Дубровицькою міською радою та її виконавчим комітетом питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції Дубровицької міської ради та її виконавчих органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного старостинського округу незалежно від форми власності;
 • вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 6 цього пункту, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;
 • пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;
 • сприяти залученню жителів відповідного старостинського округу до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного старостинського округу;
 • звертатися до правоохоронних органів та інших суб'єктів, що здійснюють діяльність, спрямовану на охорону громадського порядку, публічної безпеки, правил благоустрою, вчинення інших протиправних дій, на території відповідного старостинського округу.переглядів: 960

оцінити:

 • ПОДІЛИТИСЬ:

Стрічка новин

коментування дозволено лише для зареєстрованих користувачів
Коментарі (0)
немає коментарів

залишилися питання
ми зателефонуємо вам

...
...

Треба щось швидко продати?
Додавайте безкоштовно своє оголошення на «Полісся барахолка» та знаходьте покупців своїх товарів!